Karriereverktøy

– Norges mest brukte profesjonelle verktøy for karriereveiledning.

Verktøyet har innovative løsninger som integrerer internett og gir effektive veiledningsprosesser. Det kan brukes til å gjennomføre gode studie- eller jobbvalg ved å kartlegge og utvikle den nødvendige kompetansen – ferdigheter for å velge. Det er et innovativt markedsledende verktøy som erstatter bruk av tester for karriereveiledning i det profesjonelle fagfeltet. Eksempler på dette er blant annet: interesse- og personlighetstester. Veisøker utforsker og jobber seg frem til et godt karrierevalg i et læringsperspektiv, fremfor i en testsituasjon.

Norske Karriereferdigheter er utviklet for deg som arbeider med å få til mestring innen skole, studier, jobb og karriere. Nesten 35000 veisøkere brukte Karriereverktøy i 2017. Det brukes i alle sektorer av over 3500 veiledere i ungdomsskoler, videregående skoler, NAV, karrieresentre, innen IPS, Supported Employment, arbeidsinkluderingsbedrifter, flyktningetjenester, PPT, oppfølgingstjenester, karriereveiledningsfirmaer og mange andre. 

Verktøyet inneholder en detaljert beskrivelse på ca 850 temaer som angir dybden og bredden i de karriereferdighetene mennesker trenger å beherske i jobb, skoleroller og karriereutvikling i et livsløpsperspektiv på tvers av alle jobber, bakgrunn, livssituasjoner og kontekst. Det er du sammen med veisøker som avgjør hvilke ferdigheter som er relevante å utvikle for den enkelte for å øke mestring.